لوله مسی گاز طبی (تیپ k و l) :

لوله های مسی بنا به کاربری که دارند بر اساس استاندارد ASTM B88 درسه دسته بندی به نامهای M,L,K بر اساس ضخامتهای تولیدی قرار میگیرند.

که مشخصات فنی مربوط به هریک از این دسته بندیها از جدول زیر قابل دسترسی میباشد.

شرکت اطلس ماهان بصورت تخصصی و با استفاده از مجربترین و مرغوبترین محصولات در زمینه تامین، نصب، اجرا و سایر خدمات مربوط به سیستمهای گاز طبی فعالیت میکند.

برای سیستمهای گاز طبی (سیستم گاز اکسیژن و نیتروژن) بیمارستانها بنا به درخواست مشتری و الزامات پروژه میتوان از لوله های مسی تیپ k (کا) و l (ال) استفاده نمود.