محصولات مسی اکسترودی با اشکال سطح مقطع مختلف و آلیاژهای متنوع، تولید و عرضه می شود.

مقاطع مسی بنا به نوع مصرف آنها، در آلیاژها و اشکال مختلف قابل تحویل هستند. ولی عمده مصرف مقاطع مسی برای تولید سیم تخت است که در ساخت ترانسفورماتور کاربرد دارد. مورد مصرف دیگر مقاطع مسی در تولید پیچها و پرچهای مسی است که در صنایع الکتریکی کاربرد دارد.

مقاطع مسی با ابعاد مختلف تحویل می شود. گستره ابعادی قابل تولید به شرح ذیل می باشد:

– میلگرد: از ۱٫۵ تا ۹۰ میلیمتر

– چهارگوش: از ۴ تا ۸۰ میلیمتر

– شش گوش: از ۴ تا ۸۰ میلیمتر

سایر مقاطع بنا به درخواست مشتری میباشد