محصولات مسی- نوردی در قالب چهار آلیاژ TPC، DHP، DLP و CuSn عرضه می گردد:

ورق و تسمه مسی با آلیاژ TPC: این گروه از محصولات دارای هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار خوب هستند و کاربرد ویژه آنها در صنایع الکتریکی می باشد.

ورق و تسمه مسی با آلیاژ DHP & DLP: این گروه از محصولات، نسبت به هیدروژن تردی مقاوم هستند و قابلیت جوشکاری آنها بالا است. کاربرد این گروه از محصولات بیشتر در صنایع برودتی-حرارت ی و لوازم خانگی است.

ورق و تسمه مسی با آلیاژ CuSn: این آلیاژ با محتوای قلع ۰٫۱۲ تا ۰٫۱۸ درصد وزنی، محصول ویژه ای است که خواص مکانیکی خود را تا دمای C°۳۰۰ حفظ می کند و در ساخت پره های رادیاتور خودرو کاربرد دارد.

ورق و تسمه با سایر آلیاژهای مسی، با درخواست مشتریان قابل تولید است